Always ahead of the competition

Blower door test

Obsluhujeme měřicí zařízení BlowerDoor Minneapolis model 4, APT. Pro detekci netěsností slouží anemometr Airflow TA7. Data vyhodnocujeme pomocí software Tectite Express 3.6.7.0. V rámci Asociace Blower Door CZ (https://asociaceblowerdoor.cz/) jsme registrovanými měřiči za fakultu stavební.

Možné úlohy:

  • Blower door test - zjištění hodnoty intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa,
  • podtlaková/přetlaková zkouška,
  • detekce netěsností v konstrukci,
  • detekce netěsností v zařízeních.