Always ahead of the competition

stavební akustika

V rámci specializace řešíme oblast akustiky. Naší doménou je měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Ovládáme špičkové Dánské měřicí zařízení Bruel & Kjær, kteréhož prostřednictvím dokážeme analyzovat nejrůznější akustické parametry.

Zaměřujeme se zejména na tyto úlohy:

  • Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách (vnitřních dělicích konstrukcí - příček a stropů) dle ČSN EN ISO 140-4.
  • Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách (ve směru vertikálním i horizontálním) dle ČSN EN ISO 140-7. Normalizovaný zdroj kročejového hluku je obvykle v místnosti nad nebo vedle chráněného prostoru, v některých případech i pod chráněným prostorem - např. provozovna v 1.NP a byt v 2.NP).
  • Měření neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách dle ČSN EN ISO 140-5, kontrola zvukové izolace oken - ověření kvality výrobku i montáže.
  • Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 717-1.
  • Hodnocení kročejové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 717-2.
  • Posouzení navržených stavebních konstrukcí objektu vzhledem k požadavkům na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532.
  • Případné návrhy akustického zesílení stavebních konstrukcí.

katalogovy list 1.pdf (1,2 MB)

katalogovy list 2.pdf (968,9 kB)