Always ahead of the competition

Potřebujete projektovou dokumentaci?

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., autorizace ČKAIT 1103499.
Znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti v oboru stavebnictví a v oboru projektování.

V oboru projektování pozemního stavitelství disponujeme rozsáhlými zkušenostmi z oblasti navrhování staveb. Proto pro nás není problém při návrhu stavby kloubit požadavky investora se zásadami pro provádění a realizaci staveb.

To, co nás odlišuje od konkurence, je základní filozofie „designování“ staveb. Klademe důraz zejména na:

  • dokonalou funkčnost,   
  • materiálovou úspornost,
  • dlouhodobou životnost,
  • nízké provozní náklady,
  • prostorovou variabilitu.

Specializujeme se zejména na navrhování objektů pro individuální bydlení – rodinné domy. Skutečnost, že investoři právě těchto drobných staveb patří k nejpečlivějším, je pro nás výzvou a motivací. Naše reference ale zahrnují i rozsáhlejší projekty.

Tyto atributy pro nás nejsou jen souhrnem prázdných slov. Důkazem jsou úspěšné reference a spokojení uživatelé.

Kontakt

Ing. Pavel Oravec, Ph.D.

atopcz@email.cz

ID DS: 38uwumh
ID DS Soudní znalec: 539sm2y

773 499 000

Vyhledávání