Always ahead of the competition

akademická sféra

Působení na vysokých školách zahrnuje pedagogické, publikační, výzkumné a vědecké aktivity na stavebních fakultách.

Do roku 2015 vyučováno více než 1300 studentů. Uděleno 1112 zkoušek, zápočtů nebo klasifikovaných zápočtů. Vedeno 14 závěrečných (bakalářských nebo diplomových) prací.

Od roku 2016 je aktivní činnost v akademické sféře realizována externě. Oponováno bylo 31 závěrečných prací.