Always ahead of the competition

fakulta stavební vut v brně

Vysoké učení technické v Brně   

Fakulta stavební (FAST)

Veveří 95
602 00 Brno

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

oravec.p@fce.vutbr.cz

Kancelář R413, Rybkova 332/1,

602 00 Brno.

 

 

Období: 2013-2015

Náplň činnosti: Vedení seminářů a přednášek. Výzkum a vývoj excelentních stavebních konstrukcí, publikace v odborných periodicích, aktivní účast na zahraničních konferencích.

Významné aktivity: Patent 305323 - 2015. Celkem 18 publikací, 7 v databázi Scopus.

Vyučováno celkem 188 studentů. Uděleno 145 zápočtů nebo klasifikovaných zápočtů. Oponováno 10 závěrečných prací.

 

 

Předměty vyučované na fakultě stavební v Brně:

CH 09 – Trvale udržitelná výstavba

 

AH 53 – Počítačová aplikace stavební fyziky

 

CH 07 – Stavby s nízkou energetickou náročností

 

BH 51 - Počitačová grafika (ArchiCAD)