Always ahead of the competition

publikace

Součástí práce vědeckého pracovníka a vysokoškolského pedagoga je i aktivní účast na konferencích a publikování v nejrůznějších sbornících a periodicích. Zde je souhrnně uveden přehled publikovaných prací.

Publikace jsou řazeny chronologicky. Zvýrazněné tučně se týkají problematiky stavební akustiky.

2004

[1]     ORAVEC, P. Energeticky úsporný dům. In V. mezinárodní konference SVOČ, Ostrava: VŠB – TUO, 2004, ISBN 80-248-0569-3.

[2]     ORAVEC, P. Příklad energeticky úsporného domu. Interiér, 6/2004, s. 30–32, ISSN 1214-4584.

2005

[3]    ORAVEC, P. Porovnání možností vytápění v rodinném domě o tepelné ztrátě 12 kW. In Juniorstav 2005, Brno: VUT Brno, 2005, s. 195–200, ISBN 80-214-2826.

[4]    ORAVEC, P. Efektivita vytápění v rodinném domku. Materiály pro stavbu, Praha: Springer media CZ, 2005, s. 50–53, ISSN 1213-0311.

[5]    ORAVEC, P., Kubenková K. Energetická analýza bytového domu v podhorském prostředí, In Budova a energia 6 – Podbanské, Košice: 2005, s. 137–147, ISBN 80- 8073-353-8.

[6]    ORAVEC, P., SKULINOVÁ, D. a Skotnicová, I. Akustické izolační schopnosti interiérových příček a stěn. In Integrovaný přístup k projektování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB-TUO, FAST, 2005. ISBN 80-248-09974.

2006

[7]    ORAVEC, P., Ferko, M. a Česelský, J. Aplikace Facility managementu do praxe. In Juniorstav 2006, Brno: VUT Brno, 2006, s. 235–238, ISBN 80-214-3108-3.

[8]    ORAVEC, P., Balcar, Z. Vedlejší náklady na vytápění rodinného domku. In Juniorstav 2006, Brno: VUT Brno, 2006, s. 149–154, ISBN 80-214-3108-3.

[9]    ORAVEC, P. Akustické aspekty při realizacích střešních vestaveb. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech Podbanské, Košice: Technická univerzita, 2006, s. 139142, ISBN 80-232-0259.

[10]    ORAVEC, P., GALDA, Z a kubenková, k. Acoustic requirements for constructions in Central Europe. In Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces – St. Petersburg, St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006, ISBN 0135-3500.

[11]    GALDA, Z., kubenková, k. a oravec, p. Interaction of power engineering and living enviroment in the Czech Republic. In Topical Issues of Rational Use of Natural Resouces – St. Petersburg, St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006, ISBN 0135-3500.

[12]    ORAVEC, P. Diagnostika akustických vlastností příček v budově pro výukové účely. In Letní škola projektu TRANSPOFAST, Ostrava: VŠB- TUO, 2006, ISBN 80-248-1156-1.

[13]    ORAVEC, P. Analýza dřevostavby po více než čtvrtstoletí užívání. Střechy, fasády, izolace, X/2006, Ostrava: Mise, 2006, s. 54–57 , ISSN 1212-0111.

[14]    ORAVEC, P., KOZÁKOVÁ, M. Problematika transpozice hluku v administrativní budově bývalého dolu Odra. In Poruchy a rekonstrukce. Ostrava: VŠB-TUO, FAST, 2006. ISBN 80-248-1157-X.

[15]    ORAVEC, P. Akustický rozbor dělicích konstrukcí v regenerované budově industriálního sídla. In Staticko-konstrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií Štrbské Pleso, Košice: Technická univerzita, 2006, s. 9394, ISBN 80-8073-677-4, CD ISBN 80-8073-678-2.

[16]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Stavební akustika zvukově izolační vlastnosti mezibytových příček a stěn. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03486-0

[17]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Building acoustics sound isolation of interapartment walls and separating walls. In Technical Sheets 2005, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03630-8.

2007

[18]    KOZÁKOVÁ, M., ORAVEC, P. Využití měřícího systému Brüel & Kjær pro diagnostiku akustických parametrů. In Juniorstav 2007, Brno: VUT Brno, 2007, s. 65, ISBN 978-80-214-3337-3.

[19]    ORAVEC, P. Apercepce rekonstrukce stavby na bázi dřeva. In Poruchy a  rekonštrukcie obvodových plášťov a striech – Podbanské, Košice: Technická univerzita, 2007, s. 129–132, ISBN 978-80-232-0275-5.

[20]    ORAVEC, P. Vliv pohltivé výplně kapoty na odhlučnění. In Životnost a spolehlivost materiálů a konstrukcí. Ostrava: FAST VŠB-TU Ostrava, 2007, s. 194198, ISBN 978-80-248-1439-1.

[21]    ORAVEC, P. Building regeneration from acoustic points of view. In Sustainable Urban Areas – Rotterdam, Delft: Delft University of Technology, 2007, ISBN 978-90-812015-1-3.

[22]    ORAVEC, P. Chování střechy z azbestocementových šablon. Informace ČSSI, IV/2007, Ostrava: ČSSI, 2007, s. 2–3 , ISSN 1213-4112.

[23]    ORAVEC, P. Zkušenosti s azbestocementovou krytinou a možnosti jejího nahrazení. Stavebnictví a interiér, 9/2007, Hradec Králové: Vega, spol. s r.o., 2007, s. 28–31, ISSN 1211-6017.

[24]    ORAVEC, P., KOZÁKOVÁ, M. Acoustic aspects of sustainable building. In CESB – Prague, Praha: ČVUT, 2007, ISBN 978-80-903807-8-3.

[25]    ORAVEC, P., BURŠOVÁ, M. Srovnávací měření v akustické komoře. In Poruchy a rekonstrukce. Ostrava: VŠB-TUO, FAST, 2007. ISBN 978-80-248-1404-9.

[26]    JAŠEK, M., ORAVEC, P. Vliv polohy okna u zatepleného panelového domu T06B BTS. In Poruchy a rekonstrukce. Ostrava: VŠB-TUO, FAST, 2007. ISBN 978-80-248-1404-9.

[27]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Stavební akustika Etalonážní a technická měření. In Technické listy 2007 Díl 1: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-04175-8.

[28]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Building acoustics Standardised and technical measurements. In Technical Sheets 2007 Part 1: Integrated Design of Structures and Systems for Construction. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-04178-9.

2008

[29]    BURŠOVÁ, M., ORAVEC, P. Snižování hluku u náběhových a pojistných ventilů parních kotlů. In Juniorstav 2008, Brno: VUT Brno, 2008, s. 51, ISBN 978-80-86433-45-5.

[30]    ORAVEC, P., JAŠEK, M. Regenerace domu T 06B-BTS od projektu k realizaci. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech – Podbanské, Košice: Technická univerzita, 2008, s. 151–156, ISBN 978-80-232-0290-8.

[31]    ORAVEC, P., JAŠEK, M. Uspořádání osazení výplní stavebních otvorů při zateplování. Užitný vzor zapsaný na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 18847 dne 28.08.2008, https://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1072876&lan=cs

[32]    ORAVEC, P. Akustická ochrana uživatelů staveb. Stavitel, 8/2008, Praha: Economia, 2008, s. 2021, ISSN 1210-4825.

[33]    ORAVEC, P. Experience from measuring acoustic parameters in buildings. In sb08 Book of Abstracts, Melbourne: ASN Events, 2008.

[34]    LABUDEK, J., ORAVEC, P. Příklad minimalizace energetické náročnosti. Stavitel, 9/2008, Praha: Economia, 2008, s. 13–15, ISSN 1210-4825.

[35]    ORAVEC, P. Řešení mezibytových stěn a příček v návaznosti na zajištění vzduchové neprůzvučnosti. In Poruchy a rekonstrukce. Ostrava: VŠB-TUO, FAST, 2008. ISBN 978-80-248-1886-3.

[36]    BURŠOVÁ, M., ORAVEC, P. Snižování hluku u náběhových a pojistných ventilů parních kotlů. Topenářství instalace 8/2008, Praha: Technické vydavatelství Praha, 2008, s. 4647, ISSN 1211-0906.

[37]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Stavební akustika měření a řešení detailů stavebních konstrukcí In Technické listy 2008, Díl 1: Soubor technických listů. Praha: ČVUT, 2008.

[38]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Building acoustics – measurement and resolution details of structures In Technical Sheets 2008, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: ČVUT, 2008.

2009

[39]    ORAVEC, P., JAŠEK, M. Osazení výplní otvorů při zateplování. In Juniorstav 2009, Brno: VUT Brno, 2009, s. 56, ISBN 978-80-214-3810-1.

[40]    JAŠEK, M., ORAVEC, P. Sanace vnější železobetonové vrstvy panelu dodatečným přikotvením. In Juniorstav 2009, Brno: VUT Brno, 2009, s. 29, ISBN 978-80-214-3810-1.

[41]    ORAVEC, P., JAŠEK, M. Efficiency of various approaches used in the installation of doors and windows. In Mladý vedec 2009, Košice: TU Košice, 2009, ISBN 978-80-553-0176-1.

[42]    ORAVEC, P., JAŠEK, M. Aplikace osazení oken u vícevrstvých plášťů. Materiály pro stavbu, 4/2009, Praha: Springer media CZ, 2009, s. 40–43, ISSN 1213-0311.

[43]    ORAVEC, P., BURŠOVÁ, M. Akustické vlastnosti referenční dřevostavby. In Dřevostavby 2009 Oščadnica. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, s. 157162, ISBN 978-80-970171-0-1.

[44]    ORAVEC, P., SKOTNICOVÁ, I. Korekce akustické kvality budov na územích se zvýšenou industriální činností. In IDEAS 09 – Ostrava, Ostrava: Cideas, 2009, s. 39-40, ISBN 978-80-248-2091-0.

[45]    KUBENKOVÁ, K., ORAVEC, P. Tepelně technická problematika obvodových plášťů dřevostaveb. In Dřevostavby a konstrukce na bázi dřeva, Štramberk. Ostrava: VŠB-TUO, FAST, 2009. ISBN 978-80-248-2096-5.

[46]    JAŠEK, M., ORAVEC, P. Regenerace vnější železobetonové vrstvy panelu. Materiály pro stavbu, 9/2009, Praha: Springer media CZ, 2009, s. 36–37, ISSN 1213-0311.

[47]    SKOTNICOVÁ, I., BURŠOVÁ, M., ORAVEC, P. a DOSTÁL, J. Akustické hodnocení dřevěného trámového stropu bývalé úřednické kolonie na ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice. In „TRWAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI”  – Kamień Śląski, Opole: Politechnika Opolska, 2009.

[48]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Konstrukční úpravy z hlediska zlepšování vzduchové neprůzvučnosti stěn a příček. In Technické listy 2009, Díl 1: Soubor technických listů. Praha: ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04686-9.

[49]    SKULINOVÁ, D., SKOTNICOVÁ, I. a ORAVEC, P. Structural adjustment in therms of improving air soundproof walls and partitions. In Technical Sheets 2009, Volume 1: Initial Technical Sheets. Praha: ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04686-9

2010

[50]    KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K., oravec, p. Sanace a konverze budov industriálních ploch, stavebně technický průzkum. In „Kulturní památky a opuštěné objekty” – Hradec nad Moravicí, Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2224-2.

[51]    KUBENKOVÁ, K., ORAVEC, P. Vzduchotěsnost dřevostavby v Bruzovicích. In Drevostavby 2010 – Habovka. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, s. 59–62, ISBN 978-80-970171-2-5.

[52]    ORAVEC, P., KUBENKOVÁ, K., GALDA, Z. Resumption of the Panel Building House Intent on Decrease of Emissions and Living Comfort. In ENHR2010 Book of Abstracts, Istanbul: Istanbul Technical University, 2010.

[53]    KUCHARCZYK, A., PAWLIK, K., ORAVEC, P. Monitoring warunków cieplno-wilgotnósciowych w obiektach zabytkowych. In Nowoczesne Materialy Kompozytowe – Opole – Turawa. Opole: Politechnika Opolska, 2010, s. 61–65, ISBN 978-83-923680-0-7.

[54]    ORAVEC, P., JAŠEK, M. Změna polohy výplní stavebních otvorů při zateplování. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 2010, roč. 10, č. 1. Ostrava: VŠB-TUO, 2010, s. 85–92. ISBN 978-80-248-2332-4. ISSN 1213-1962.

[55]    KUBEČKOVÁ, D., KUBENKOVÁ, K., GALDA, Z. a Oravec, P. Definice zásad využitelnosti budov industriálních sídel s ohledem na tepelně technickou a energetickou problematiku, metodika hodnocení objektů. In Technické listy 2010, Díl 1: Soubor technických listů. Praha: ČVUT, 2010.

[56]    SKOTNICOVÁ, I., ORAVEC, P., et al. Dřevostavby a dřevěné konstrukce: I. a II. díl. První vydání. Brno: CERM, 2010. 309 s. ISBN 978-80-7204-732-1

2011

[57]    ORAVEC, P., GALDA, Z. Application of modern diagnostic method in Civil Engineering. In International conference on Military Technologies 2011 Brno. Brno: University of Defence in Brno, 2011, s. 125132, ISBN 978-80-970171-0-1.

[58]    ORAVEC, P., TESLÍK, J., ZEMAN, K. a LABUDEK, J. Zjišťování tepelně izolačních vlastností izolačních dvojskel. In Závěrečná konference projektu CZ–PL. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2224-2.

[59]    ČERNÍKOVÁ, M., HRUBÁ, B., LABUDEK, J., ORAVEC, P. a BAĎUROVÁ, S. Srovnávací měření průvzdušnosti obálky budovy pasivního domu. In Structura 2011. Ostrava: FAST VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-2521-2.

[60]    KUBEČKOVÁ, D., GALDA, Z., Oravec, P., HAMALA, M., KOZÁKOVÁ, M., Definice kritérií a zásad pro konverze budov industriálních sídel. In Technické listy 2011, Díl 1: Soubor technických listů. Praha: ČVUT, 2011.

[61]    ORAVEC, Pavel., Analýza vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí: autoreferát k disertační práci. Ostrava, 2011. 33 s. Disertační práce. Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2539-7.

2012

[62]    ORAVEC, P., KUBENKOVÁ, K. Netransparentní výplň stavebních otvorů. Užitný vzor zapsaný na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 23787 dne 22.02.2012, https://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1784626&lan=cs.

[63]    ORAVEC, P., HRUBÁ, B. Analýza vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 187–193, ISBN 978-80-553-0798-5.

[64]    TESLÍK, J., PEŘINA, Z., ORAVEC, P., NĚMEC, M. a FABIAN, R. Hodnocení obálky skeletové dřevostavby s výplňovou konstrukcí tvořenou slaměnými balíky z hlediska vzduchotěsnosti. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 179–186, ISBN 978-80-553-0798-5.

[65]    ORAVEC, P. Seznamte se… …New Generation. Střechy, fasády, izolace, 5/2012, Ostrava: Nakladatelství Mise, s.r.o., 2012 s. 03, ISSN 1212-0111.

[66]    ČERNÍKOVÁ, M., ORAVEC, P., PANOVEC, V. Měření tepelně technických vlastností skel okenních výplní po pěti letech užívání. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 2012, roč. 12, č. 1, Ostrava: VŠB-TUO, 2012, s. 171-176. ISSN 1213-1962.

[67]    ORAVEC, P., HAMALA, M., ŘÍHA, R. Problematika prokreslování hmoždinek na vnější povrch ETICS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 2012, roč. 12, č. 1, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012, s. 103-112. ISSN 1213-1962.

[68]    LABUDEK, J., ORAVEC, P. Konstrukční řešení akumulační stěny. Užitný vzor zapsaný na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 23535 dne 15.03.2012, https://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1754690&lan=cs

[69]    ORAVEC, P., VLČEK, P., KUBEČKA, K. Vizuální závady ETICS v oblastech mechanického kotvení. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering, Košice: Technical University of Kosice, 2012, ISBN 978-80-553-0905-7.

[70]    ORAVEC, P., KUBENKOVÁ, K. Zkosené ostění kontaktních zateplovacích systémů. Užitný vzor zapsaný na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 24003 dne 21.06.2012, https://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1784647&lan=cs

[71]    ORAVEC, Pavel. Aktivity laboratoře stavební akustiky Fakulty stavební v Ostravě. In: Sborník 85. Akustického semináře. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05133-7.

[72]    ORAVEC, P. a HAMALA, M. Acoustic qualities of a composite timber – concrete ceiling construction. In: Budovy a prostředí 2012 - enviBUILD 2012. Brno: VUT, 2012, s. 435-438. ISBN 978-80-214-4600-7.

[73]    ORAVEC, P. a HAMALA, M. Acoustic qualities of a composite timber – concrete ceiling construction. Advanced Materials Research: Special Issue enviBUILD 2012. 2012, ISSN 1022-6680.

[74]    LABUDEK, J. a ORAVEC, P. Energy solar wall in low-energy apartment house. In: Budovy a prostředí 2012 - enviBUILD 2012. Brno: VUT, 2012, s. 267-270. ISBN 978-80-214-4600-7.

[75]    LABUDEK, J. a ORAVEC, P. Energy solar wall in low-energy apartment house. Advanced Materials Research: Special Issue enviBUILD 2012. 2012, ISSN 1022-6680.

[76]    ORAVEC, P. a HAMALA, M. Experimentální měření akustických vlastností spřažené dřevobetonové stropní konstrukce. In: Structura 2012, 2. ročník mezinárodní stavební konference, sborník prací ke konferenci, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2012, s. 47-48. ISBN 978-80-248-2879-4.

[77]    ORAVEC, P. a HAMALA, M. Akustické vlastnosti stropu z prefabrikovaných dřevo – betonových spřažených panelů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 2012, roč. 12, č. 2, Ostrava: VŠB-TUO, 2012, s. xxx-xxx. ISSN 1213-1962.

[78]    ORAVEC, P. a HAMALA, M. Acoustic qualities of a ceiling from prefabricated timber – concrete composite panels. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava: Construction Series [online]. Warsaw, Poland: Versita, 2012, Volume xx, Issue 1, p. x-xx. ISSN 1804-4824 (Online); ISSN 1213-1962 (Print). DOI: 10.2478/v10160-010-0010-7.

2013

[79]     ORAVEC, P. a HAMALA, M. Akustické vlastnosti kompozitní konstrukce dřevobetonového stropu. Stavební obzor, Praha: ČVUT Praha, 2013, s. 34-38, ISSN 1210-4027.

[80]     ORAVEC, P., Conversion of a rural building in Beskydy after 90 years of use, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Scientifical Conference, enviBUILD – Buildings and Environment 2013, ISBN 978-80-227-4070-8, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2013.

[81]     ORAVEC, P., Windows in buildings - diagnostics of selected properties after time of using, příspěvek na konferenci enviBUILD 2013, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-040-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014.

[82]    VLČEK, P.; KUBEČKA, K.; KUBEČKOVÁ, D.; ORAVEC, P. Expert proving defects in insulation systems. In »Almanach znalca«, ročník XIII. (2013), č. 3-4, str. 44-46 (3). ÚSZ STU Bratislava, Stavebná fakulta, Bratislava, 2013. ISSN: 1336-3174

2014

[83]    ORAVEC, P., PARTIKA, R., KALOUSEK, M., Poznatky z návrhu a realizace obnovy domu, In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 58–61, ISBN 978-80-553-1678-9.

[84]    PARTIKA, R., ORAVEC, P., Problematika napojování stěn na šikmou střechu s tepelnou izolací nad krokvemi, In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 62–65, ISBN 978-80-553-1678-9.

[85]    HRUBÁ, B., ORAVEC, P., VLČEK, P., Vzduchotěsnost obvodového pláště pasivního domu, In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, s. 234–238, ISBN 978-80-553-1678-9.

[86]    ORAVEC, P., FIŠAROVÁ, Z., VLČEK, P., Diagnostika kročejového zvuku stropních konstrukcí v bytovém domě, In Stavební fyzika v pozemním stavitelství, Brno: VUT v Brně, 2014, ISBN 978-80-214-4926-8, Brno.

[87]    ORAVEC, P., Typical renovation measures of brick houses from 1970 – 1990, In International multidisciplinary scientific geoconference, Sofia: SGEM, 2014, pp. 27-32, ISBN 978-619-7105-21-6, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B62.

[88]    ORAVEC, P., Analysis of a family house on the basis of wood after 35 years of use, In International multidisciplinary scientific geoconference, Sofia: SGEM, 2014, pp. 417-422, ISBN 978-619-7105-21-6, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B62.

[89]    WINKLER, J., KUBEČKOVÁ, D., ZDRAŽILOVÁ, N., ORAVEC, P., Influence of Electrical Power Lines on Acoustic Properties of Partition Constructions, In 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3147-3.

[90]    HRUBÁ, B., ORAVEC, P., LABUDEK, J., Diagnostics and optimalization of airtightness in experimental wooden structures, In 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3147-3.

[91]    ORAVEC, P., HRUBÁ, B., PEŘINA, Z., The Windows in the Modular Structure - Air Tightness and Quality of Installation Diagnostics, enviBUILD 2014, ISBN 978-80-214-5003-5.

[92]    ORAVCOVÁ, Z., ORAVEC, P., Practical Health Minimum Not Only in Physical Education Lessons, Zborník vedeckých prác, Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014, ISBN 978-80-228-2684-6

2015

[93]    ORAVEC, P., Insulating windows with integrated frame from composite material, In Book of Abstract »2nd International Materials, Industrial and Manufacturing Engineering Conference (MIMEC 2015)«, Bali, Indonesia, p. 374, Universiti Teknologi Malaysia  2015, ISBN 978-80-248-3147-3.

[94]    SKOTNICOVA, I., ZDRAZILOVA, N., FOJTIK, R., ORAVEC, P., Improvement of Acoustic Properties and Dynamic Characteristics of Temporary Bridge Structures, Applied Mechanics and Materials, Vols. 752-753 (2015) pp 733-738, ISBN 978-3-03835-442-0.

[95]    ORAVEC, P., Sustainable advances of windows in energy efficient buildings: a perspective novelty integrating of new conceptual solutions, In Official Conference Proceedings ACSEE 2015, Kobe, Japan, p. 727-736, IAFOR, ISSN 2186-231.

[96]     SLAVIK, R. CEKON, M. ORAVEC, P., KOLAR, R., Operative Temperature Predicting of a Room in Summer: An approach for Validating of Empirical Calculation Models, enviBUILD – Buildings and Environment 2015, ISBN 978-XXX-XXXX, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2015.

2020

[97]    FIŠAROVÁ, Z, VLČEK, P., ORAVEC, P., Kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí v terasovém bytovém domě, In tzb-info.cz, 2020; https://stavba.tzb-info.cz/akustika-staveb/21460-krocejova-nepruzvucnost-stropnich-konstrukci-v-terasovem-bytovem-dome