Always ahead of the competition

stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žilině

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

atopcz@email.cz

Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu

Kancelář AD017

Období: 02/2016-06/2016

Významné aktivity: Vývoj a rozpracování inovativního konstrukčního systému chytré obvodové konstrukce budov pro bydlení se zaměřením na funkčnost a použitelnost se zohledněním přijatelných pořizovacích nákladů. 

Reaktivace zařízení na měření vzduchotěsnosti staveb Blower Door Minneapolis.

Přednášky v předmětech vyučovaných na stavebnej fakulte v Žilině:

ArcKA2 – Architektonicko - konštrukčný ateliér 2

Vzduchotěsnost staveb. Důraz na správný a těsný návrh obalových konstrukcí budov. Demonstrace měření metodou Blower door test. Postup při zjištění hodnoty intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu n50.

PatBud – Patológia budov

Zaměření na defekty budov z důvodu zanedbání požadavků na konstrukce z oblasti stavební akustiky. Komplexní probíraná problematika vzduchové neprůzvučnosti.

PaOB – Poruchy a obnova budov


KB4 Konštrukcie budov 4

Vybrané přednášky. Tematická oblast 1 - implementace osazení oken a dveří do stavebních konstrukcí, zkušenosti z provádění. Tematická oblast 2 - podlahové konstrukce staveb, materiály, mechanicko - fyzikální vlastnosti, požadavky na jakost, úskalí při návrhu a provádění.