Always ahead of the competition

rádi byste za své peníze adekvátní kvalitu?

Dozory investora.

Na základě pozitivních referencí jsme poptáváni vlastníky domů v Moravskoslezském, Olomouckém i Jihomoravském kraji.

Technický dozor investora chápeme jako komplexní soubor činností obsahující zejména:

 • konzultace obsahu a správnosti smluv o dílo, které objednatel v rámci prováděných oprav a rekonstrukcí bude podepisovat s dodavateli těchto prací, před jejich uzavřením;
 • kontrolu kvality stavebních prací, které bude vykonávat smluvní zhotovitel pro objednatele;
 • zastupování objednatele na kontrolních dnech při ověřování dodržování technologické kázně stavebních prací a plnění sjednaných termínů realizace;
 • předání staveniště zhotoviteli díla;
 • kontrola plnění podmínek smlouvy a dohodnutého postupu prací v návaznosti na odsouhlasenou projektovou dokumentaci;
 • kontrola vedení stavebního deníku a provádění zápisů;
 • konečná přejímka díla včetně kontroly případných nedodělků.

Reference

Stavební úpravy základní a mateřské školy, Vrchoslavice, 03/2016

Sanace stropních konstrukcí, zřízení teplovodního otopného systému, instalace tepelných čerpadel, zateplení a sanace střech a stěn. Dílo bylo spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie. Technický dozor investora.

Rodinný penzion, Karolinka 147, 11/2012

Zateplení stěn, soklových částí a řešení přístavby lyžárny. Technický dozor investora.

Vícegenerační rodinný dvojdomek, Opava 06-10/2011

Zateplení stěn, půdy, stropů sklepa a terasy včetně řešení nové skladby terasy a balkonů s využitím dotačního programu "Zelená úsporám". Technický dozor investora.

Rekonstrukce bytu v domě T06B-BTS  11/2010

Nahrazení dosloužilého umakartového bytového jádra za nové zděné, výměna rozvodů - elektro, plyn, voda, odpady. Nové omítky a podlahy. Technický návrh koupelny a kuchyně, vizualizace. Organizace výběrového řízení na zhotovitele. Technický a autorský dozor.

Rodinný dům Jeseník 08/2010

Komplexní zajištění činností souvisejících se stavebními úpravami rodinného domu v rámci programu "Zelená úsporám". Projektová dokumentace a Odborný posudek, organizace výběrového řízení zhotovitele výplní otvorů a zateplení fasády, vyřízení dotací u Státního fondu životního prostředí, technický dozor investora.

Stylová rodinná vila, Ostrava 09/2010

Výměna výplní otvorů a zateplení stěn a stropu nad 2.np. na základě dotačního programu "Zelená úsporám". Technický dozor investora.

Dvougenerační rodinný dům, Ostrava-Polanka nad Odrou 10/2009

Výměna výplní otvorů a zateplení stěn a stropu nad 2.np. na základě dotačního programu "Zelená úsporám". Technický dozor investora.

Stavební úpravy bytového domu, Ostrava-Poruba 12/2008

Výměna výplní otvorů a zateplení východní stěny. Rekonstrukce výtahů. Technický dozor investora.

Rekonstrukce bytu v domě T-06B  08/2007

Komplexní návrh materiálového, technického a dispozičního řešení rekonstrukce bytu. Přestavba bytového jádra, výměna výplní otvorů, výměna rozvodů, nové omítky a podlahy. Vizualizace koupelny a kuchyně. Organizace výběrového řízení na výměnu oken. Technický dozor investora.

Bytový dům Ostrava-Poruba 05/2007

Komplexní zajištění činností souvisejících s rekonstrukcí bytového domu postaveného panelovou technologií v roce 1977. Stavba získala ocenění v celostátní soutěži pořádané organizacemi Incheba Praha a Státním fondem rozvoje bydlení.

 • Stavebně-technický průzkum domu,
 • projektová dokumentace pro stavební řízení,
 • energetický průkaz,
 • organizace výběrového řízení dodavatele,
 • vyřízení podkladů pro dotační programy Státního fondu rozvoje bydlení,
 • technický dozor investora.

Kontakt

Ing. Pavel Oravec, Ph.D.

atopcz@email.cz

ID DS: 38uwumh
ID DS Soudní znalec: 539sm2y

773 499 000

Vyhledávání