Always ahead of the competition

Rodinný domek Ostrava-Nová Ves 07/2008

Novostavba klasického domku na pozemcích s omezenými prostorovými proporcemi. Důraz na efektivní využití obestavěného prostoru. Požadavek na využití solárních technologií.

Kontakt

Ing. Pavel Oravec, Ph.D.

atopcz@email.cz

ID DS: 38uwumh
ID DS Soudní znalec: 539sm2y

773 499 000

Vyhledávání